Privacybeleid voor klanten en bezoekers (niet-respondenten)

Kom tot betere inzichten

Inleiding

Voor een goed begrip van dit privacybeleid voor klanten en bezoekers (niet-respondenten):

 • Snap Surveys Limited : ontwikkelaar en hooflicentiehouder van Snap Survey Software, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk
 • Snap Surveys NH, Inc : filiaal van Snap Surveys Limited, gevestigd in de Verenigde Staten.
 • Snap Benelux : louter commerciële benaming waaronder Laureis83 BVBA de verkoop van Snap Survey software en bijhorende diensten in de Benelux behartigt. Laureis83 treedt in de meeste gevallen enkel op als tussenpersoon maar baat ook enquêtediensten uit in specifieke sectoren.
 • Wanneer wij hieronder spreken van “onze klanten” : dit zijn de klanten van Laureis83 BVBA.

Dit beleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie waarvoor wij de gegevensbeheerder zijn. Omdat onze klanten de gegevensbeheerders zijn voor uw enquêtedata, zijn er vaak verschillende principes van toepassing en waar relevant voegen we een opmerking toe over enquêtegegevens aan het einde van elke sectie.

1. Informatie die wij over u verzamelen

Wij verzamelen informatie over u wanneer u deze aan ons verstrekt, wanneer u onze producten, diensten en website gebruikt en wanneer andere bronnen deze aan ons verstrekken, als volgt:

Accountinformatie: wanneer u zich abonneert op onze producten of diensten, of een account bij ons aanmaakt, verzamelen wij informatie van u zoals uw naam en e-mailadres, gebruikersnaam, telefoonnummer, adres en organisatie. We vragen ook om persoonlijke informatie zoals een e-mailadres en naam van elke persoon die u machtigt om onze producten of diensten te gebruiken.

Factureringsinformatie: waar u ons moet betalen voor onze producten of services, verzamelen wij uw factuurgegevens, waaronder een factuuradres en financiële en betalingsinformatie.

Informatie die u ons verstrekt: wij verzamelen de informatie die u ons geeft, bijvoorbeeld wanneer u:

 • ons telefonisch of via mail, online chat of op een andere manier contacteert
 • een formulier invult op onze website
 • intekent op onze nieuwbrieven en promoties
 • antwoordt op een enquête die wij zélf uitbaten (bijvoorbeeld de GDPR impact analyse tool).
 • inschrijft voor een evenement of een opleiding door ons georganiseerd.
 • deelneemt aan discussiefora op onze website of op ons helpdesk platform.
 • contact neemt voor helpdesk ondersteuning.

Technische informatie: wij verzamelen informatie over uw interactie met onze producten, diensten en website, inclusief het type browser en / of gebruikte apparaat, besturingssysteem, bekeken bestanden, datum / tijd stempel, verwijzerpagina en IP-adres.

Gebruiksinformatie: we kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van onze producten en diensten, inclusief de versie van onze software die u gebruikt en het aantal gebruikers van die software. We verzamelen ook informatie over uw gebruik van onze website, waaronder welke webpagina’s u bekijkt, de services die u bekijkt of zoekt, uw verwijzende en exitpagina’s, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s en de tijden en datums van deze acties.

Cookies: we gebruiken cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze producten, diensten en website. Dit helpt ons om de prestaties van onze website en uw ervaring met het gebruik van onze website te verbeteren. U kunt het gebruik van cookies op individueel browserniveau regelen. Sommige van die cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze diensten. Als u cookies weigert, kunt u nog steeds onze website gebruiken, maar uw mogelijkheden om bepaalde functies of delen van onze website te gebruiken, kunnen beperkt zijn.

Webbakens: wanneer we u e-mails sturen, kunnen we een webbaken toevoegen om ons in staat te stellen het aantal mensen te bepalen dat onze e-mails en informatie opent, zoals wanneer en hoe vaak de e-mail werd bekeken, of er op links werd geklikt, of de e-mail is doorgestuurd, uw geografische locatie en browser en apparaattype. Dit helpt ons om de effectiviteit van onze e-mailcampagnes te meten. Wanneer u op een link in een e-mail klikt, kunnen we deze individuele reactie opnemen om ons aanbod aan u aan te passen. Webbakens kunnen worden geweigerd wanneer ze via e-mail worden bezorgd. Als u geen webbakens via e-mail wilt ontvangen, moet u HTML-afbeeldingen uitschakelen of HTML-e-mails weigeren via uw e-mailsoftware, maar houd er rekening mee dat dit waarschijnlijk de functionaliteit van dergelijke e-mails zal verminderen.

Functies en widgets voor sociale media: onze website bevat functies voor sociale media, zoals de Facebook Like-knop en widgets, zoals de Share This-knop of interactieve miniprogramma’s die op onze website worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op onze site bezoekt en kunnen een cookie instellen om de functie correct te laten werken. Functies en widgets voor sociale media worden gehost door een externe partij of worden rechtstreeks op onze website gehost. Uw interacties met deze functies worden beheerd door het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

Diensten van derden: als u ervoor kiest om in combinatie met onze producten en diensten een toepassing of dienst van derden in te schakelen of aan te sluiten, kan die derde partij bepaalde informatie over u beschikbaar stellen aan ons, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres om u te authentificeren. U dient uw privacy-instellingen op deze externe services te controleren om de informatie die via deze services aan ons wordt verstrekt, te begrijpen en te beheren.

Informatie van andere gebruikers: andere gebruikers van onze producten of diensten kunnen ons informatie over u verstrekken. Wanneer een ander individu u bijvoorbeeld machtigt om onze producten en diensten te gebruiken, zullen zij ons uw naam en e-mailadres verstrekken, of een persoon in uw organisatie kan ons uw contactgegevens verstrekken als zij u aanduiden als facturerings- of technische contactpersoon bij het account van uw organisatie.

Enquêtegegevens: als u een klant bent die onze enquêteproducten en -diensten gebruikt, kunt u contactinformatie van potentiële respondenten van onze enquête uploaden naar onze producten en diensten en kunnen wij uw enquêteresponsgegevens voor u verzamelen. U blijft de gegevensbeheerder van deze enquêtegegevens en wij verwerken deze uitsluitend in overeenstemming met de overeenkomst die wij met u afsloten.

2. Hoe wij uw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we over u hebben op de volgende manieren. Voor elk van deze hebben we de wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie geïdentificeerd.

Juridische basis voor verwerking (alleen voor de EER): wanneer uw gegevens worden verwerkt door Snap Surveys Limited of Laureis83 BVBA, als u een persoon uit de EER bent, moeten we een wettelijke basis hebben voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens wanneer wij optreden als gegevensbeheerder. Dit is een van de volgende:

 1. waar we de informatie nodig hebben om een contract met u uit te voeren (bijvoorbeeld om de diensten te leveren die u hebt aangevraagd);
 2. waar we uw toestemming hebben om dit te doen, en in dit geval heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde te weigeren of in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van een verwerking op basis van uw toestemming vooraleer u deze intrekt;
 3. waar de verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (en die legitieme belangen worden niet terzijde geschoven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden); of
 4. waar we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Als u vragen heeft over of nadere informatie wenst over de rechtsgrondslag waarop wij uw informatie verzamelen en gebruiken, inclusief betreffende onze legitieme belangen, neem dan contact met ons op.

Dit gedeelte heeft geen betrekking op uw onderzoeksgegevens – wij verwerken die alleen in overeenstemming met uw instructies en onze overeenkomst met u.

Verstrekken van onze producten en diensten: wij gebruiken uw informatie om u de producten en diensten te bieden waarop u geabonneerd bent of die gevraagd heeft. Dit kan inhouden dat u klantenondersteuning wordt geboden en dat u profiteert van alle functies voor automatische updates die zijn gekoppeld aan het betreffende product of de betreffende service. Deze verwerking is nodig om ons contract met u uit te voeren voor deze producten en diensten.

Om betalingen te innen: wij gebruiken uw informatie om vergoedingen te innen die aan ons verschuldigd zijn voor uw gebruik van onze producten en diensten, in overeenstemming met onze legitieme belangen bij het verzamelen van inkomsten.

Reageren op vragen: we gebruiken uw contactgegevens en alle informatie die u ons stuurt om te reageren op uw vragen, verzoeken om informatie of klachten. Afhankelijk van de aard van uw aanvraag, kunnen we dit doen op basis van ons contract met u, onze wettelijke verplichtingen of onze legitieme belangen om u de beste service te bieden en te begrijpen hoe we onze producten en services kunnen verbeteren op basis van uw ervaring.

Services van derden: wanneer u ervoor kiest om een toepassing of service van een derde partij in te schakelen of er verbinding mee te maken, gebruiken we de informatie die over u is verstrekt door die toepassing of service in combinatie met onze producten of services te laten werken.

Ter bescherming van onze onderneming, producten, diensten en website: wij zullen uw informatie gebruiken in overeenstemming met onze legitieme belangen bij het beheer en onderhoud van onze systemen en het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging, bijvoorbeeld om ongeoorloofde toegang tot onze netwerken te voorkomen, fouten te onderzoeken, het misbruik van onze producten of services te controleren, denial of service-aanvallen te voorkomen en het systeemgebruik en de serverbelasting te controleren.

Om onze producten, diensten en website te ontwikkelen, te testen en te verbeteren: wij zullen uw informatie gebruiken over hoe u onze producten, diensten en website gebruikt om de gebruikerservaring voor onze gebruikers te verbeteren, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we passende functies bieden, passende browsers en apparaten ondersteunen en om ervoor te zorgen dat onze website-inhoud op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd. Wij doen dit op basis van uw toestemming voor ons gebruik van cookies en in overeenstemming met onze legitieme belangen bij het ontwikkelen van onze bestaande producten, diensten en website, door te begrijpen hoe we deze kunnen blijven verbeteren en door het creëren van nieuwe producten en diensten.

Controle en handhaving van onze rechten: we kunnen uw informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat u onze producten en services gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, en om die voorwaarden, onze website gebruiksvoorwaarden of andere relevante overeenkomsten die wij met u hebben te handhaven in overeenstemming met onze legitieme belangen om onze rechten te kunnen afdwingen

Juridische verzoeken: we kunnen uw gegevens mogelijk gebruiken om te voldoen aan een wettelijke verplichting om te reageren op een gerechtelijk bevel of een verzoek van een toezichthoudende autoriteit of overheid, of om fraude te voorkomen.

Meldingen: wij zullen uw informatie gebruiken om u mededelingen te sturen die wettelijk verplicht zijn of om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze voorwaarden of in dit privacybeleid of wijzigingen (permanent of tijdelijk) aan onze producten of diensten. Dergelijke berichten bevatten geen promotionele inhoud. Afhankelijk van de aard van de communicatie kunnen we dit doen op basis van het uitvoeren van ons contract met u of het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Enquêtes en feedbackverzoeken: we kunnen uw informatie gebruiken om u uit te nodigen deel te nemen aan enquêtes die door onszelf worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om uw feedback over onze producten, diensten en website te verzamelen. Deze berichten bevatten geen promotionele inhoud en worden verzonden op basis van onze legitieme belangen bij het verbeteren van onze producten, diensten en website. Als u dergelijke berichten liever niet ontvangt, neemt u dan contact met ons op via support@laureis83.be of rechtstreeks met Snap Surveys Limited op privacy@snapsurveys.com.

Marketing: we kunnen uw informatie gebruiken om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten, aanbiedingen en evenementen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Deze informatie heeft alleen betrekking op onze eigen producten en diensten en we zullen uw informatie niet aan derden verstrekken voor marketingdoeleinden. We sturen deze berichten op basis van uw toestemming (wanneer u specifiek toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten) of in overeenstemming met onze legitieme belangen bij het ontwikkelen van onze activiteiten.

U kunt op elk moment stoppen met het ontvangen van marketingcommunicatie van ons. Om uw toestemming in te trekken of om niet langer marketingcommunicatie te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via support@laureis83.be of met Snap Surveys Limited op privacy@snapsurveys.com of de instructies voor afmelding in de communicatie zelf volgen.

3. Met wie wij uw informatie delen

We zullen uw informatie alleen in de onderstaande omstandigheden bekendmaken:

Onze serviceproviders: we kunnen uw informatie bekendmaken aan onze externe serviceaanbieders. In elk geval hebben we overeenkomsten met de serviceprovider om ervoor te zorgen dat ze uw informatie op gepaste wijze beschermen en ervoor zorgen dat zij uw informatie alleen mogen gebruiken in overeenstemming met onze instructies en indien nodig om de betreffende service aan ons te leveren.

Wij nemen bijvoorbeeld derden in dienst om de volgende diensten te verlenen:

 • hosting van onze online enquêtediensten en onze website.
 • het verzenden van onze communicatie met klanten.
 • onze online chatservices aanbieden.
 • analytische informatie verstrekken.
 • beheer creditcardverwerking.

Professionele adviseurs: mogelijk moeten we uw informatie bekendmaken aan onze professionele adviseurs, waaronder onze advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars.

Naleving van wettelijke verplichtingen en handhaving van onze rechten: mogelijk moeten we ook uw informatie bekendmaken als dit redelijkerwijs vereist is om:

 • te voldoen aan alle toepasselijke wet- of regelgeving of juridische procedures of om te reageren op een verzoek van een overheid of een regelgevende instantie.
 • onze overeenkomsten, beleid en gebruiksvoorwaarden van de website te handhaven.
 • de beveiliging of integriteit van onze producten en diensten te beschermen.

Delen van informatie : Snap Surveys Limited en Snap Surveys NH, Inc kunnen informatie met elkaar delen. Dit privacybeleid is van toepassing op de informatie die we in deze omstandigheden delen.

Andere gebruikers binnen uw organisatie: wanneer uw organisatie producten of services bij ons koopt die meerdere geautoriseerde gebruikers en contactpersonen omvatten, kunnen we uw informatie bekendmaken aan andere gebruikers binnen uw organisatie, bijvoorbeeld om licentie- en factuurinformatie te verifiëren.

Forums: als u de forums op https://snapsurveys.com gebruikt of op het Snap Benelux helpdeskplatform (https://snapbenelux.freshdesk.com), moet u zich ervan bewust zijn dat alle persoonlijke informatie die u daar indient, kan worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere gebruikers van deze forums, en kan worden gebruikt door hen om u ongevraagde berichten te sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u kiest om in te dienen in deze forums of voor privéberichten die u via het forum verzendt. Neem contact met ons op via privacy@snapsurveys.com of support@laureis83.be om verwijdering van uw persoonlijke gegevens op onze fora aan te vragen.

U hebt de mogelijkheid om e-mailmeldingen te ontvangen telkens wanneer iemand antwoordt op de threads of boards die u toevoegt aan uw notificatielijst. Als u dergelijke soorten meldingen niet langer wenst te ontvangen, logt u gewoon in op uw forumaccount en past u uw meldingsinstellingen aan.

Enquêtegegevens: de overeenkomst tussen u en Snap Surveys Limited geeft de geautoriseerde verwerkers in onderaanneming aan aan wie uw onderzoeksgegevens kunnen vrijgegeven worden. We zullen uw enquêtegegevens niet aan iemand anders onthullen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

4. Koppelingen naar andere websites

Dit privacybeleid heeft betrekking op onze producten, diensten en website. Onze website kan koppelingen bevatten naar en van websites van derden. De informatiepraktijken en de inhoud van dergelijke andere websites worden beschreven in het privacybeleid van die website. Als u op een koppeling naar die websites klikt, verlaat u onze website om naar de door u geselecteerde website te gaan. Houd er rekening mee dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie door dergelijke derden, en we kunnen niet garanderen dat zij zich zullen houden aan dezelfde privacypraktijken als wij. We raden u aan het privacybeleid van derden te lezen voordat u persoonlijke gegevens aan hen verstrekt.

5. Uw informatie updaten

Als u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken, wijzigen of wilt verwijderen, kunt u dit doen door de wijziging in uw account aan te brengen nadat u bent aangemeld of door een e-mail te sturen naar privacy@snapsurveys.com of support@laureis83.be. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

6. Uw rechten als gegevenssubject

Op uw verzoek zullen wij u informatie verstrekken over het feit of we uw persoonlijke gegevens bewaren en u een kopie van deze informatie verstrekken. Neem contact met ons op via privacy@snapsurveys.com of support@laureis83.be om deze informatie aan te vragen. U kunt uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven bijwerken, wijzigen of verzoeken om verwijdering.

Wanneer uw informatie wordt verwerkt door Snap Surveys Limited of indien u afkomstig bent uit de EER, heeft u mogelijk het recht om aanvullende rechten uit te oefenen, waaronder:

Het recht om gewist te worden: in bepaalde omstandigheden hebt u het recht om persoonlijke gegevens die over u worden bewaard, te wissen, hoewel het soms noodzakelijk is dat die informatie wordt bewaard voor archiveringsdoeleinden of om aan onze verplichtingen te voldoen.

Het recht om bezwaar aan te tekenen: u hebt mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden die zijn gebaseerd op onze legitieme belangen. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden schendt.

Recht op beperking:u hebt mogelijk het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken (bijvoorbeeld wanneer u van mening bent dat de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden onjuist of onrechtmatig worden bewaard).

Recht op gegevensoverdracht: u hebt mogelijk het recht om uw persoonlijke informatie te ontvangen in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat en om te verzoeken dat we de persoonlijke informatie die u doorgeeft aan een andere gegevensbeheerder overdragen.

Indien u aanspraak wil maken op de toepassing van deze rechten, gelieve ons dan te contacteren op support@laureis83.be. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen wij stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens uw verzoek in te willigen.

U hebt ook het recht om uw goedkeuring in te trekken, telkens waar wij afhangen van uw goedkeuring om uw persoonlijke informatie te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die worden uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons of Snap Surveys Limited. In het Verenigd Koninkrijk is dat via het Information Commissioner’s Office. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.
In Belgie is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Hoe lang wij uw informatie bijhouden

We zullen uw gegevens bewaren zolang uw account actief is of als dat nodig is om onze producten of services te leveren of op andere wijze aan de in dit beleid beschreven doeleinden te voldoen, inclusief het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Als u uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment wilt verwijderen, neemt u contact met ons op via privacy@snapsurveys.com of support@laureis83.be . Als we niet aan dit verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat we sommige of al uw informatie moeten bewaren om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zullen we u dit laten weten en uitleggen waarom.

Enquêtegegevens: u beheert het beheer van uw onderzoeksgegevens en kunt deze op elk gewenst moment uit de online systemen verwijderen of naar uw eigen systemen downloaden. Raadpleeg uw licentie-overeenkomst met Snap Surveys Limited voor de specifieke periode waarvoor zij uw enquêtedata behouden wanneer we niet langer onze producten en services leveren en voor hoelang uw enquêtegegevens in de back-ups blijven voordat ze definitief worden verwijderd.

8. Beveiliging van uw informatie

Snap Surveys Limited neemt de beveiliging van uw gegevens zeer ernstig en heeft dan ook het ISO27001:2013 certificaat behaald om zo onafhankelijk te bevestigen dat hun veiligheidsbeleid en procedures overeenstemmen met de beste beschikbare praktijken in de industrie.

Alle informatie die u aan Snap Surveys Limited bezorgt wordt bewaard op beveiligde servers. Wanneer u persoonlijke informatie invoert in de klantenlogin pagina wordt deze informatie versleuteld door middel van TLS (Transport Layer Security). Wanneer u een paswoord gebruikt om bepaalde zones van de snapsurveys website te betreden, bent u verantwoordelijk om dit paswoord confidentieel te houden.

De data centre leveranciers van Snap Surveys Limited zijn eveneens ISO27001:2013 gecertificeerd, en uw enquêtegegevens worden in rust en in transit versleuteld.

Om meer te weten over de veiligheidsmaatregelen die Snap Surveys Limited neemt om uw gegevens te beschermen, klik op deze link: https://www.snapsurveys.com/gdpr/security-measures/.

9. Internationale overdracht van informatie

Snap Surveys Limited en Snap Surveys NH, Inc kunnen informatie met elkaar delen. Zoals hieronder wordt beschreven, maakt Snap Surveys NH, Inc deel uit van het Privacy Shield Framework om te garanderen dat alle informatie overgedragen aan hen vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) correct wordt beschermd.

Uw informatie kan ook verwerkt worden door sommige van onze onderaannemers die mogelijk buiten de EER opereren. Telkens wanneer uw informatie wordt overgedragen buiten de EER, verzekert Snap Surveys Limited zich ervan dat een gelijk niveau van bescherming wordt toegekend, door data over te dragen aan organisaties die deel uitmaken van het Privacy Shield Framework, of door passende contractuele voorwaarden toe te passen, inclusief – waar relevant – de EU-standaardcontractbepalingen.

10. Snap Surveys NH, Inc. (VS) en het Privacy Shield Framework


Snap Surveys NH, Inc. neemt deel aan – en werd gecertificeerd volgens – het EU–U.S. en Zwiters–U.S. Privacy Shield Framework zoals bepaald door het Amerikaanse ministerie van Handel betreffende het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die zijn overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Snap Surveys NH, Inc. verbindt zich ertoe om alle persoonlijke gegevens die onder de toepassing van het Privacy Shield vallen, en zijn ontvangen van de EER-landen en Zwitserland, te onderwerpen aan de toepasselijke principes van het Privacy Shield Framework. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield principes, zijn de Privacy Shield beginselen van toepassing. Bezoek https://www.privacyshield.gov/list voor meer informatie over het Privacy Shield Framework en om de certificering van Snap Surveys NH, Inc.te bekijken.

Wanneer Snap Surveys NH, Inc. persoonlijke gegevens ontvangt onder toepassing van het Privacy Shield en vervolgens overdraagt aan een externe serviceprovider voor verwerking, blijft Snap Surveys NH, Inc. verantwoordelijk wanneer die serviceprovider de persoonlijke gegevens zou verwerken op een wijze die niet strookt met de Privacy Shield-beginselen, tenzij Snap Surveys NH, Inc. kan aantonen dat zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

Met betrekking tot persoonlijke gegevens die worden ontvangen of overgedragen overeenkomstig het Privacy Shield Framework, is Snap Surveys NH, Inc. onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan Snap Surveys NH, Inc. worden verplicht om persoonsgegevens te verstrekken als reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, waaronder het voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

Indien u een onopgeloste privacy bezorgdheid hebt die door Snap Surveys NH, Inc. niet of op niet-bevredigende wijze werd aangepakt, neemt u dan contact op met onze in de Verenigde Staten gevestigde geschillenbemiddelaar (gratis).

Onder bepaalde voorwaarden, meer volledig beschreven op de Privacy Shield-website https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbemiddeling zijn uitgeput.

11. Wijzigingen aan ons privacybeleid


Dit privacybeleid kan soms wijzigen. We zullen elke wijziging aan dit beleid kenbaar maken op deze pagina. Indien de wijzigingen significant zijn zullen wij een bericht plaatsen op onze home pagina of een e-mail versturen aan onze klanten. We archiveren ook eerdere versies van dit privacybeleid en houden deze ter beschikking.

Laatste update : januari 2019