Beleid inzake privacy

Kom tot betere inzichten


Dit privacybeleid is van kracht sinds 01 januari 2019.

Inleiding

Laureis83 BV, waarnaar verder in dit beleid verwezen wordt als “Snap Benelux”, engageert zich om uw privacy te respecteren en uw persoonlijke informatie te beschermen. Ons privacybeleid hieronder omschrijft hoe we persoonlijke gegevens over bezoekers van onze website en over gebruikers van Snap Survey Software of afgeleide diensten verzamelen en gebruiken. Lees  dit aandachtig om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie te begrijpen.

Wat doen wij?

Snap Benelux levert producten en diensten die onze klanten in staat stellen om enquêtes te creëren en te beheren. Wij kunnen instaan voor de hosting van de enquêtes van onze klanten op servers, en voor het verzamelen van de antwoorden op deze enquêtes, steeds in opdracht van deze klanten.

Relatie met onze klanten

Onze klanten kunnen ook contactgegevens van potentiële deelnemers uploaden, om hen zo uit te nodigen om deel te nemen aan een enquête. Wij verwijzen naar deze contactgegevens en antwoorden als “Enquêtegegevens”.

Onze klanten zijn de gegevensbeheerders van deze enquêtegegevens en wij verwerken deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de akkoorden gesloten met onze klanten.

Snap Benelux fungeert enkel als gegevensbeheerder van alle persoonlijke informatie die niet onder de categorie “Enquêtegegevens” valt. Bent u een respondent, dan is onze klant – die u uitnodigde om deel te nemen aan zijn/haar enquête – de gegevensbeheerder. Voor alle andere informatie is Snap Benelux de gegevensbeheerder.

Extra informatie?

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot ons privacybeleid of onze praktijken gelieve dan contact te nemen met Laureis83 BV, Sint-Laureisstraat 83, 2018 Antwerpen, België of met support@laureis83.be.

Ons privacybeleid verschilt naarmate de categorie waaronder u valt. Wij hebben dus twee verschillende verklaringen opgesteld voor elke categorie:

Privacybeleid voor klanten en gebruikers van Snap Surveys software

Ons volledige privacybeleid voor niet-respondenten vindt u hier.

Samengevat:

  • De gegevens uit uw enquêtes zijn uw informatie. Wij zullen deze enkel verwerken om onze producten en diensten aan u te kunnen aanbieden.
  • Wij gebruiken énkel andere inforamtie die u ons aanlevert of die wij verzamelen over u, zoals beschreven in ons privacybeleid, ook om onze producten en diensten te kunnen aanbieden, om te antwoorden op uw vragen en om onze producten, diensten en website te verbeteren.
  • We kunnen uw informatie gebruiken om u boodschappen voor marketingdoeleinden te sturen. U kan ons steeds verzoeken om hiermee te te stoppen. U heeft andere rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden, zoals het recht om toegang te krijgen, uw gegevens aan te vullen of te wijzigen, of te verwijderen, of in sommige gevallen ons gebruik ervan te contesteren.
  • Wij delen uw informatie enkel in bepaalde omstandigheden (verder beschreven in het volledige privacybeleid).

Privacybeleid voor respondenten

Ons volledige privacybeleid voor respondenten kan u hier terugvinden.

Samengevat:

  • We verzamelen enquêtegegevens in opdracht van onze klanten, en de gegevensbeheerder van de enquêtegegevens is onze klant, die u uitnodigde om deel te nemen aan zijn/haar enquête.
  • Onze klanten bepalen zélf hoe zij hun enquêtes ontwerpen, welke informatie zij zullen verzamelen en waarvoor zij deze informatie zullen gebruiken. Wij adviseren u om hun privacybeleid na te lezen, om te begrijpen hoe uw informatie zal gebruikt worden. In de meeste gevallen moet u contact nemen met onze klant, indien u vragen heeft over hun enquête, of indien u uw rechten betreffende de enquêtegegevens wenst uit te oefenen.
  • Wij bieden onze klanten verschillende opties om de enquêtegegevens te bewaren, dus gelieve hen te contacten voor meer details over de specifieke enquête.
  • Snap Surveys UK (die instaat voor de enquêtehosting) verzamelt beperkte informatie over u (zoals beschreven in het volledige privacybeleid) en fungeert in dat geval als gegevensbeheerder van die informatie. Zij zullen deze informatie beperkt gebruiken, om de veiligheid van de dienst te garanderen en om te kunnen reageren indien u als respondent contact met hen neemt. Wij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor marketingdoeleinden.