Samenwerkingen

Voor de Vlaamse ziekenhuizen ontwikkelden we specifieke tools voor het meten van de patiënttevredenheid op verschillende afdelingen. In het kader van het VIP² project hebben ziekenhuizen deze tools geïntegreerd in hun kwaliteitsbeleid. Dankzij deze tools verzamelen zij gegevens om resultaten over de afgesproken kwaliteitsindicatoren aan te leveren aan de overheid.

Je hoeft niet noodzakelijk over de software te beschikken om deze meetinstrumenten te gebruiken. Wij bieden deze ook als jaarabonnement aan.

Contacteer ons voor meer info

Tevredenheid Spoedgevallen

Meet met deze enquête op een permanente basis de kwaliteit van de dienstverlening  op uw spoedgevallen.

Voorbeeld Enquête

Deze enquête loopt reeds meer dan twee jaar in een 10-tal ziekenhuizen in Vlaanderen en wordt mede ondersteund door de VVVS (Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallen). Lees er meer over in ons blogartikel.

Literatuurstudie

De enquête tevredenheid spoed evalueert de wachttijden, vriendelijkheid,  behulpzaamheid, deskundigheid, zorginhoud, algemene tevredenheid van patiënten en familieleden.

Voorbeeld rapport

Tevredenheid materniteit

Verzamel informatie over de tevredenheid van pas bevallen moeders om zo te voldoen aan de tien huisregels van het ‘babyvriendelijke’ ziekenhuis. De helft van de vragen komen uit de VPP . De andere helft behandelen het verloop van de bevalling, de eigenlijke verzorging en de begeleiding bij borstvoeding.

Voorbeeld enquête

Het rapport bestaat uit een ‘executive summary’, demografische gegevens, de opvang en zorg in de arbeidskamer en tijdens de bevalling, de inhoudelijke aspecten van de communicatie, de vaardigheden van de personeelsleden, de privacy, het pijnbeleid, de samenwerking, de hoffelijkheid, het ontslagbeleid, de hotelzorg, de tien vuistregels voor het welslagen van uw borstvoeding, de algemene beoordeling en mogelijke aanbeveling(en).

Voorbeeld rapport

Vlaamse Patiëntenpeiling

Met onze VPP (Vlaamse Patiënten peiling) kan je op een eenvoudige en snelle manier feedback verzamelen van patiënten en familieleden aan de hand van het model van het Vlaamse Patiëntenplatform.

Voorbeeld enquête

Tweemaal per jaar worden gedurende drie maanden de patiënten die hun e-mail opgaven tijdens de opname registratie, aangeschreven per e-mail om deze vragenlijst in te vullen.

Voorbeeld rapport afdeling ziekenhuis

In de automatische rapportering zit een ‘executive summary’ en een zeer uitgebreid geheel van grafieken en tabellen per onderwerp, per vraag en per afdeling. Het grote voordeel is dat je onmiddellijk aan de slag kan met deze instant feedback, en de gepubliceerde resultaten van de overheid niet moet afwachten.

Voorbeeld ziekenhuisrapport

respondenten

deelnemende ziekenhuizen

Tevredenheid consultaties

Verzamel op dagbasis informatie over de kwaliteit van de consultaties in uw ziekenhuis. De vragen zijn aangepast aan de setting en de context van een consultatie afdeling in het ziekenhuis.

Voorbeeld enquête

Verzamel instant feedback over de algemene tevredenheid, de bereikbaarheid, de wachttijden, de kwaliteit van onthaal, vriendelijkheid, behulpzaamheid en deskundigheid van het personeel en de kwaliteit van de verleende zorgen.

Voorbeeld rapport

Tevredenheid daghospitalisatie

Verzamel permanent informatie over de kwaliteit van uw daghospitaal. Evalueer de dienstverlening van uw daghospitaal in al zijn aspecten.

Voorbeeld enquête

De vragenlijst is geïnspireerd op de Vlaamse Patiëntenpeiling maar aangepast aan daghospitalisatie en bevat extra vragen over wachttijden, vriendelijkheid, deskundigheid, ontslagprocedures en de hotelzorgen.

Voorbeeld rapport afdeling

In de automatische rapportering is een  uitgebreid geheel van grafieken en tabellen per onderwerp, per individuele vraag, zowel op het niveau van het hospitaal als iedere afdeling afzonderlijk.

Voorbeeld rapport ziekenhuis

Tevredenheid huisartsen

Vele huisartsen werken regelmatig samen met de ziekenhuizen. Aan de hand van deze enquête kan je de kwaliteit van de samenwerking met het huisartsennetwerk evalueren. Het is aangewezen om deze meting jaarlijks te herhalen. Deze enquête is opgesteld op basis van Britse voorbeelden.

Voorbeeld enquête

Bevraag huisartsen over hun tevredenheid omtrent het uitwisselen van onderzoeksresultaten, de medicatielijst, het ontslagformulier, de communicatie met zorgverstrekkers. Evalueer de samenwerking bij vooronderzoeken, de opnameregeling, semi-urgenties en spoedgevallen, multidisciplinair overleg en bijscholing. Verzamel aanbevelingen om de samenwerking met uw huisartsen te verbeteren.

Voorbeeld rapport

Familietevredenheid

In vele gevallen is het niet mogelijk voor de patiënt om zijn of haar mening te uiten over de kwaliteit van de zorgverstrekking of medische ingrepen. Daarom ontwikkelden wij een aantal enquêtes waarbij de tevredenheid van de familie van de patiënt wordt gemeten

Familietevredenheid intensieve zorgen

Verzamel informatie over de tevredenheid van familie over de zorgverlening op de afdeling intensieve zorgen. Aangezien de patiënt zélf meestal onder narcose wordt gehouden, zijn in dit geval de familieleden de best geplaatste partij om een objectieve mening te geven.

Voorbeeld enquête

Marktoeleden[hound mdple-fg-scale: 1.81279;/tier}r top;" data-ltyle127)t patij-3snd mdc-rippli,0enelselux.be/oplossingen/ed m pi1 voo:rippli,0rso uiterapportënt om zijng-s pi1 vo enheid van de famil"sp ook alpe="coli;" patij-3snd m ookli;" patij-3snmon="" rel="noe" d7ofdedr;2p3snmon="" rden gedur9et="restal onder narcose wordt gehou>Verzamel informatie 8oeleden[houn de patiënt: vey color1>

Voorbeeld rapport ziekenhuis

I)>le: 1.73733;" href="htpenhs-n ,l ine">I)asoappohtttehittw (ugo" srcset="/wp-contensnapbeneluoe.ndelo[rm eo)1:el inen ,l i.iteress)wikk/erc ew (ugo" fei3852;" hrefabel="Features" data-id="featd e,l ine2grad+"lightw (ue2gra?k5.:laats c:laats coowunm(ue2gra?k5.:laats coowunmon="" hr"">I)>leep<.a="lighta:,l i.iteress)wimp11:a ev}4 inen ,l i.iter0 (ugo" fei3852;" hrefabel="Fheidepg-translate-end: 28.42pid<}or-marm5.ed"]erb ey/o11:a ev}4 inen ,l i.iter0 (ugo" fei384 inen ,l i.iter0 (ehorj-ejpl i.iter0 (ehorj-ejpl i.imtevredenheid bopbeo-ltyle127)t pati-ejpmdeleden[hdc-rij uitor1rapjoe" d7.imtevredenheid bel ipn1hrli-center-sm" data-type-centaspace-ladow ">I)>le7onderzoeker25jey color1>I)>le: 1.73733;" href="l5.ed"]e&mteapnk aan6D_llass" dsp?k5er25jey feiteh ev}or-terappoht; ">/2018/11& hre (ugo" e[a eata-cp-="featd e,l eace-ladoarcr"">I)>leep<.a="light4e.gnheid Sgo" fei3852;ptinrace-ladow color1

Het rapport bestaat uit een ‘executive su-mkeni0executitaami"hte0 onder nl oyre s)nte:2>

(ue2gra?k5.:laats cp ee2gra?k5.:laats cp ee2gra?k5.:laats cp ee2grakij de tevredenheid van de fao0scp eec-ric a--znsp-ge.-3ataar]6g tb (ueb04eun d,jmdc-ricrT--md:"]evre3eu icrT--uitor1 ed12,rclcer)mdc-ricrT--md:"]evre. o.--mdteR e7pe-cen4w ">Iml>,teRn ,l i.iter0 (ugos4.ooolwigh:/huiz.ric a--