Alle functies van Snap Surveys op een rij

Kom tot betere inzichten

Functies in Snap Surveys

We voegen permanent nieuwe functies, verbeteringen en updates toe aan Snap Surveys en de diensten die we verlenen. Zo kan je altijd de meest interactieve enquête maken. Hier zijn enkele recente toevoegingen die je misschien hebt gemist:

AANGEPASTE URL’S

Voeg je firmanaam toe aan het generische “researchfeedback” adres. Je kan het einde van elke URL aanpassen alvorens de enquête te publiceren.

TIMER OP PAGINA

Stel een timer in op een pagina zodat respondenten een minimale tijd op de pagina blijven. De volgende pagina kan automatisch opladen

DIRECT DOWNLOAD

Verbind rechtstreeks met je WebHost account.
Download en importeer respons met één enkele muisklik naar je desktop software.

EMOJI’S

Een nieuwe set smiley’s maakt dat respondenten op een interactieve manier feedback kunnen geven.

KLIKKEN EN SLEPEN

Vraag respondenten om antwoorden te rangschikken of te sorteren met de Drag & Drop functie.

SLIDERS EN AFBEELDINGEN

Interactieve vragen houden de respondent betrokken en verhogen de responsgraad.

AUTOMATISCHE RAPPORTEN

Bouw meerdere en complexe variaties van de default rapporten.

SLIMME RAPPORTEN

Bouw snel variaties van rapporten volgens het perspectief van de specifieke ontvanger.

EMAIL TRIGGER

Trigger automatische e-mail berichten op basis van gegeven antwoorden.

IMPORTEER DATA

Verbind je databases met je enquête en hergebruik zo de reeds beschikbare gegevens.

DEEL RESULTATEN

Geef klanten en collega’s 24/7 toegang tot gepersonaliseerde resultaten, die in real time worden aangepast.

Dynamische enquêtes maak je met deze functies

Aan de slag

Gebruik de quickstart sjablonen of bouw je eigen sjabloon.

Uitgebreide keuze van vraagtypes : dropdown, single & multi response, datum, tijd, vrije tekst, semantische schalen, en veel meer:

Gebruik de bibliotheek met meer dan 100 verschillende professioneel ontworpen vragen.

Bouw meertalige vragenlijsten

Aangepast ontwerp & branding

Gepersonaliseerde URL’s

HTML code toevoegen

Gepersonaliseerde waarschuwingen en foutmeldingen

Gebruik afbeeldingen in plaats van tekst voor vragen en antwoorden

Wijzig je achtergronden, voeg afbeeldingen toe

Uitgebreide formattering van lettertype, grootte, kleuren en tekstachtergronden

Visuele kracht en interactie

Sliders om te antwoorden, met smileys, getallen of sterrenschaal

Klik en sleep om te rangschikken of te sorteren

Aanklikbare afbeeldingen, zoals sterren, emoji’s en iconen

Voeg audio en video bestanden toe, embed video’s vanop youtube of vimeo.

Gebruik aanklikbare kalenders voor het invullen van een datum, numerieke klavieren voor het invoeren van getallen of een virtueel toetsenbord voor het antwoorden met  tekst. 

Neem audio op als antwoord op een open vraag.

Tekstsubstitutie (piping)

Gebruik antwoorden gegeven op single repons- , multiple respons en open vragen in je verdere vraagstelling, in teksten of andere instructies binnen je vragenlijst.

Voeg deze antwoorden toe in de vraag of antwoordzones van een raster vraag (matrix/beoordelingsschaal)

Routing (of skipping)

Ga naar een volgende vraag afhankelijk van het gegeven antwoord.

Ga naar een volgende vraag, los van het antwoord dat werd gegeven.

Toon routing instructies op de papieren versie van je vragenlijst.

Toon tekst of vragen onder bepaalde voorwaarden.

Antwoorden maskeren

Verberg dynamisch bepaalde antwoordopties, op basis van eerder gegeven antwoorden.

Maskeer bepaalde antwoorden permanent (bvb. voor de “NVT” in een beoordlingsschaal)

Beantwoord vragen automatisch wanneer de maskering slechts 1 antwoordoptie over laat.

Randomiseer elementen in je vragenlijst

Randomiseer de volgorde van antwoorden.

Randomiseer de volgorde van vragen in een raster, bijvoorbeeld voor beoordelingsschalen.

Randomiseer de volgorde van hele pagina’s in je vragenlijst.

Antwoordvalidatie

Maak vragen verplicht of optioneel.

Specifieer een minimum of maximum aantal antwoorden voor multi-choice vragen.

Bepaal limieten voor het aantal karakters voor open vragen, of beperk de invoer (cijfers, letters, patronen).

Rangschik elementen volgens voorkeur.

Bereken totalen van antwoorden op quantity respons vragen.

Zorg voor een correcte invoer van gegevens door het gebruik van patronen (bvb. voor postcodenummers, e-mail adressen, enz…).

Voeg exclusiviteit toe voor bepaalde antwoorden in een multiple respons vraag (bvb. voor “geen van bovenstaande”).

Creëer je eigen aangepaste patronen.

Link naar een externe database

Je kan een enquête maken die je bevolkt met reeds gekende informatie, zoals adres, naam of demografische informatie.

Pas routing toe op basis van informatie uit een database.

Update je database automatisch met nieuwe of toegevoegde informatie.

Toon vragenlijsten automatisch in de voorkeurstaal van de respondent (of geef de mogelijkheid om de taal te kiezen).

Deel de inhoud van een vragenlijst

Klik en sleep vragen binnen vanuit andere vragenlijsten.

Bouw je eigen bibliotheek met vragen in élke taal.

Exporteer/importeer vraag en antwoordtteksten voor eenvoudige vertaling.

Kopieer bestaande vragenlijsten.

Maak een backup van vragenlijsten, data en analyses.

Geavanceerde functies voor ontwerp

Optimaliseer voor desktop PC, tablet en Smartphone.

Je kan een enquête maken waarin je in real time berekeningen maakt, die je kan terugkoppelen naar je respondent. 

Voeg quota controles toe, op basis van de antwoorden op een single- of multiple reponse vraag.

Tel het aantal karakters in open vragen.

Bepaal de landingspagina na het bevestigen van de antwoorden.

Deelnemers kunnen hun eigen bestanden toevoegen zoals een CV, een foto of een handtekening.

Neem audio op in je vragenlijst, als antwoord op een vraag.

Stuur e-mail alerts na het geven van een specifiek antwoord of verschillende specifieke antwoorden.

Voeg timers toe, ideaal voor een kwis of een getimed test.

Functies om je vragenlijsten te verspreiden en gegevens te verzamelen

Bereid je enquête voor

Druk papieren vragenlijsten af in een reeks lay-outs en formaten, inclusief brochureformaten.

Druk unieke ID of referentienummers af op individuele vragenlijsten.

Druk adres informatie af op de vragenlijsten om te passen in vensterenveloppen.

Interview proces / planning

Automatiseer de start en einddatum van de enquête.

Plan SMS / E-mail uitnodigingen en herinneringen.

Personaliseer uitnodigingen en herinneringen met velden uit een externe database.

Stuur uitnodigingen en herinneringen in text of HTML formaten.

Stuur uit vanop een custom mail id, conform de branding van je organisatie.

Voeg “Opt Out” links toe aan je uitnodigingen en herinneringen.

Voeg een veilige respondent login toe (en laat enkele of meervoudige invulling van je enquête toe).

Specifieer de lijst van enquêtes die op elk individueel mobiel toestel getoond worden (of voor elke individuele veldwerker/interviewer).

Upload enquêtes naar mobiele toestellen vanop afstand.

Data verzamelen

Bewaar ook gedeeltelijk ingevulde enquêtes.

Bewaar de antwoorden op de server, download rechtstreeks naar je Snap Desktop applicatie.

Ontvang de antwoorden als e-mails en importeer ze via je inbox in je Snap Desktop applicatie.

Synchroniseer je enquêtes automatisch over alle platformen (Android, Apple, en Windows)

Versleutel de enquêtegegevens op mobiele toestellen en tijdens verzending.

Geo-lokalisering : registreer datum, tijdstip en coördinaten voor élk interview.

Data collectie – Scanning

Optical Mark Recognition (OMR) met kalibratie en heroriëntering van pagina’s

Automatische rapportage van de case status (bvb. scanned, detected, cleaned,…)

Automatische oriëntering van verkeerd ingescande pagina’s.

Automatisch inlezen van multiple choice antwoorden, aantallen en goedgeschreven handschrift.

Automatische herkenning van gewijzigde en doorhaalde antwoorden.

Verificatie van de juistheid van de data-invoer

Statistieken over de data invoer (accuraatheid, aantal cases per minuut,…)

Raadpleeg interview statistieken (tijd, duur,…)

Wijzig individuele cases in Snap

Spellingchecker op vrije tekst antwoorden

Geavanceerde data collectie functies

Bouw een WC3 toegankelijke versie

Maak groepen van vragenlijsten. Deelnemers vullen herhaaldelijk dezelfde vragenlijst in, maar telkens over een ander onderwerp.

Maak meerdere enquêtes beschikbaar als een panel.

Je kan een enquête maken die je deelt via de sociale media.

Krachtige functies voor analyse en intelligente rapportage

Enquête rapporten

Questionnaire Report – een top level samenvatting van de resultaten, beschikbaar voor élke enquête.

Summary Report – bekijk de resultaten in meer details – beschikbaar voor élke enquête.

Summary Tables – bekijk de  resultaten in tabellen, voeg eenvoudig een standaard break toe om kruistabellen te maken – beschikbaar voor élke enquête.

Smart Reports – door je eigen commentaren en analyses te gebruiken maak je dynamische en herbruikbare Smart Reports, aangepast aan de lezer.

Database links

Importeer data vanuit een database – Excel spreadsheets, MS Access database, Triple-S, SPSS en SQL databases.

Importeer data vanuit een andere Snap enquête

Exporteer data naar een database – Excel spreadsheet, MS Access, Triple-S, SPSS en SQL databases.

Export data naar een andere Snap Enquête

Voeg verschillende enquêtes samen die dezelfde deelnemers bevatten, maar verschillende vragen.

Analyse tools

Bouw frequentietabellen en kruistabellen. Kruis met meerdere variabelen in één tabel.

Voeg ontbrekende waarden toe (bvb. ‘geen antwoord’) of verwijder ze uit de percentageberekeningen.

65 verschillende grafiekstijlen, zoals staafdiagrammen, taartdiagrammen, lineaire diagrammen en radar – allemaal volledig aanpasbaar aan je voorkeuren.

Word clouds om tekstantwoorden samen te vatten. Druk een lijst af van vrije tekst antwoorden.

Filter resultaten om uit te zoeken wat specifieke groepen op bepaalde vragen hebben geantwoord.

Herschik en vereenvoudig je data, bvb. combineer “Goed” en “Zeer Goed” in een enkele nieuwe categorie “Positief”.

Voeg gewogen antwoorden en gemiddelde scores toe.

Plaats resultaten in een “overlay” op een tekening of een foto (bijvoorbeeld voor het creëren van regionale kaarten met uitslagen).

Analyseer volgens datum – specifieer periodes (bvb. een week, kwartaal, jaar) of dag (bvb. dag van de week, dag van de maand,…)

Analyseer volgens tijd – specifieer tijdsblokken, bvb. uren, minuten, seconden

Analyseer volgens format – bvb. multimode en meertalige versies

Toon resultaten in context – bvb. om de tevredenheidsscore op één beoordeelde dienst te benchmarken tegenover de gecombineerde resultaten van alle andere beoordeelde diensten.

Statistische analyse

Minimum, Maximum en Bereik

Gemiddelde, modus en mediaan

Minimum, maximum en bereik

Kwartielen

Gap analyse

Standaardafwijking, variantie en standaardfout

Gemiddelde absolute afwijking ten opzichte van standaardstatistieken

Steelproef standaardafwijking (N-1)

Steekproefvariantie

Factor- en Cluster analyse

Z-test / T-test / U-test

Scheefheid en Kurtosis

Deel resultaten met collega’s en stakeholders

Neem resultaten van papieren enquêtes op in online rapporten, inclusief opmerkingen van gescande enquêtes

Creêer online logins om analyses te bekijken en te maken

Creëer online logins om rapporten online te bekijken en te verspreiden

Geef op tot welke enquêtes en resultaten elke medewerker toegang heeft

Publiceer resultaten als HTML voor online weergave

Kopieer en plak naar Microsoft Office en andere softwarepakketten

Dataveiligheid

ISO 27001 Veiligheidscertificering

In het VK gevestigde datacenters

Veilige, versleutelde vragenlijst en rapportbezorging via https

Alle gegevens in rust versleuteld

Permanente malwarescans

Nieuwste beveiligingsupdates toegepast

Dagelijkse kwetsbaarheidsscans

Dagelijkse back-ups